Để Dự án Nhà B6 Giảng Võ được nhanh chóng triển khai, vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã nhận được công văn từ Bộ Quốc phòng đề nghị nghiên cứu và chấp thuận một số nội dung nhằm tạo điều kiện cho dự án.

Dự án nhà B6 Giảng Võ
Các hộ dân chung cư B6 Giảng Võ luôn mong đến ngày Dự án sớm hoàn thành

Trong những đề xuất UBND TP. Hà Nội nhận được từ Bộ Quốc Phòng, mốc giới đất trước đây đã bàn giao cho Tổng công ty 36 được giữ nguyên, bao gồm cả 71m2 diện tích vốn không thuộc Nhà B6 cũ của một cá nhân.

Bên cạnh đó, theo công văn, nhiều cơ chế “ưu đãi” khác với Tổng công ty 36 cũng được đề xuất như thay đổi công năng và thiết kế của Dự án Nhà B6 thành thiết kế hai khối với tất cả 28 tầng nổi và mỗi khối gồm 3 – 4 tầng hầm thay vì thiết kế cũ gồm 1 tòa nhà 19 tầng, 1 toà nhà 22 tầng nổi và 4 tầng hầm như trước đó.

Ngoài 3 tầng là trung tâm thương mại, khối nổi còn gồm có chung cư thương mại và căn hộ tái định. Bên cạnh việc vừa thiết kế vừa thi công, để đảm bảo Dự án được hoàn thành trong 2 năm, Tổng công ty 36 sẽ đề nghị các cơ quan chức năng của Hà Nội cấp giấy phép từng phần.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Dự án chung cư B6 Giảng Võ xin thêm tầng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay