Dự án không được chào bán khi chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính năm 2020

Mới đây, UBND Tp.HCM đã yêu cầu Sở Xây dựng không giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án và không cho chủ đầu tư chào bán sản phẩm mà chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Trường hợp chủ đầu tư còn nợ tiền sử dụng đất nhưng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đó chuyển nhượng dự án hoặc bán sản phẩm với đầy đủ pháp lý, song khi người mua nhà đất xin được cấp chủ quyền nhà đất thì không được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt cấp sổ ngày càng phổ biến hơn.Nghĩa vụ tài chính
Tp.HCM không giải quyết thủ tục chuyển nhượng dự án khi chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính

Hiện nay, Nhà nước mới chỉ cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản từ khi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 có hiệu lực. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2015, cho phép doanh nghiệp được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản cho chủ đầu tư khác tiếp tục đầu tư kinh doanh. Song, trên thực tế việc chuyển nhượng một phần dự án bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

Bởi có nhiều trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính, còn nợ Nhà nước, nhưng lại chọn phần có lời nhất tại dự án (phần đất ở, thương mại) để tách ra và chuyển nhượng cho các đơn vị khác, sau đó đóng thuế đầy đủ để hợp pháp chủ quyền thì vô tình dự án sẽ bị chia nhỏ, khu được đầu tư, khu để hoang nên bên ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ không dễ gì chấp nhận.

Bên cạnh đó, UBND Tp.HCM nhắc nhở Sở Tài nguyên và Môi trường cần lưu ý về tình trạng pháp lý dự án và một số hạn chế về quyền của người sử dụng đất trong trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với nhà.