Dự án tại Hà Nội nợ thuế sẽ không được cấp sổ đỏ năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế TP. Hà Nội; UBND các huyện, quận, thị xã cần tăng cường những biện pháp quản lý, bảo đảm việc thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật khi Nhà nước cho thuê đất, giao đất để các cá nhân, tổ chức triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đặc biệt phải đảm bảo nguyên tắc thu đủ số tiền sử dụng đất, những khoản tiền phạt vì chậm nộp tiền sử dụng đất và những khoản nghĩa vụ tài chính khác với ngân sách Nhà nước trước khi tiến hành bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với những chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở chưa thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước nhưng đã bán công trình, nhà ở cho các cá nhân, tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, quận, thị xã tuân thủ chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 4904/UBND-TNMT ngày 16/7/2015 về hoạt động kiểm tra, kết luận, xử lý những vi phạm của đầu tư dự án phát triển nhà ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân, hộ gia đình mua nhà tại các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố; đồng thời đề xuất những biện pháp kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật để thu tiền cho thuê đất, sử dụng đất đối với các chủ đầu tư.sổ đỏ
TP. Hà Nội sẽ không cấp sổ đỏ cho các dự án nợ thuế. Ảnh minh họa

Còn với những chủ đầu tư vi phạm các quy định vừa nêu mà chưa khắc phục vi phạm, chưa đóng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước theo kết luận thanh tra và chỉ đạo của UBND thành phố thì các Sở, ngành, UBND các huyện, quận, thị xã không thỏa thuận, đề xuất giao cho chủ đầu tư triển khai dự án đầu tư có sử dụng đất (kể cả đấu giá quyền sử dụng đất), không đăng ký đưa vào trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, không làm thủ tục cho thuê đất, giao đất thực hiện dự án mới; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cục Thuế TP. Hà Nội thông báo công khai nợ tiền sử dụng đất trên những trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với trường hợp chủ đầu tư được giãn, hoãn tiến độ đóng tiền sử dụng đất, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán nhà ở và công trình hiện hữu, bán nhà ở và công trình hình thành trong tương lai hoặc hợp tác, liên doanh với những chủ đầu tư triển khai dự án thì Cục Thuế TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thông báo yêu cầu đóng ngay tiền sử dụng đất theo đúng quy định.

UBND TP. Hà Nội cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài  chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế TP. Hà Nội kiểm tra, rà soát lại quy trình phối hợp về giãn, hoãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất; quy trình về việc bàn giao đất, cấp phép xây dựng, cấp trích lục bản đồ gắn với điều kiện thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, đảm bảo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức triển khai dự án đầu tư nhưng không làm ảnh hưởng tới công tác thu ngân sách Nhà nước, không đề tình trạng chủ đầu tư còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai với Nhà nước nhưng vẫn bán nhà ở và công trình gắn liền với đất cho khách hàng tại đô thị.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội cũng giao Thanh tra phối hợp với Sở, ngành rà soát, phát hiện những trường hợp vi phạm, tiến hành thanh tra, kết luận, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo lên UBND TP. Hà Nội.

Cục thuế TP. Hà Nội trước đó đã công khai hàng loạt những đơn vị nợ thuế trên địa bàn. Cục thuế thành phố cho biết, tính tới ngày 30/7, sau khi công khai 268 đơn vị nợ thuế đã có 136 đơn vị trong số này nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền 704 tỷ 783 triệu đồng. Trong đó, 25/38 dự án sau công khai nợ tiền sử dụng đất đã đóng vào ngân sách Nhà nước 524 tỷ 810 triệu đồng; 111/230 doanh nghiệp sau công khai nợ tiền thuế đã đóng vào ngân hàng Nhà nước 179 tỷ 973 triệu đồng.