Đó là một trong những kiến nghị của UBND Tp.HCM với Thủ tướng và các bộ, ngành trung ương trong báo cáo sau khi thanh tra công tác quy hoạch và sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất trên địa bàn TP.

Theo đó, để tạo sự công bằng giữa các chủ đầu tư, các bộ, ngành liên quan cần quy định về điều tiết quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội cho tất cả dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, không phân biệt quy mô (hiện nay, theo quy định của Luật Nhà ở, dự án có quy mô từ 10ha trở lên mới phải dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội – PV).

Tp.HCM: Dự án thương mại điều tiết 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội | ảnh 1

Nhằm hạn chế các dự án treo, UBND Tp.HCM cũng kiến nghị các bộ, ngành cần sớm ban hành tiêu chí về thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư khi giao hoặc cho thuê đất nhằm hạn chế tình trạng một chủ đầu tư vốn có hạn nhưng lại tham gia một lúc nhiều dự án.

TP cũng kiến nghị Thủ tướng, các bộ, ngành liên quan không nên thay đổi nhiều lần quy định về trình tự thủ tục, khi xây dựng quy định về trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng; bổ sung thêm các quy định chính sách về giá đất, thu hồi đất, giao thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư… nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

(Theo SGGP)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Dự án thương mại điều tiết 20% quỹ đất xây nhà ở xã hội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay