Về việc quản lý các dự án khu đô thị mới, nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội, ngày 18/9, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã có buổi làm việc với các sở, ngành, quận, huyện.

Dữ liệu dự án khu đô thị mới, nhà ở được số hóa năm 2020 2
Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì tổng hợp số liệu, phân loại dự án chưa triển khai, chậm tiến

độ, thiếu hạ tầng…

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã nhắc nhở các quận, huyện chưa báo cáo đúng thời hạn thành phố giao và vắng mặt tại cuộc họp của UBND thành phố; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn các quận, huyện nội dung trọng tâm rà soát; các quận, huyện khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, mời chủ đầu tư các dự án đến cung cấp số liệu, cập nhật nội dung theo yêu cầu, thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 5/10.

Phó Chủ tịch thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì tổng hợp số liệu, phân loại dự án chưa triển khai, chậm tiến độ, thiếu hạ tầng…đồng thời làm rõ dự án nào sử dụng vốn ngân sách xây dựng công trình công cộng, trường học công, thời hạn chậm nhất ngày 20/10. Sau khi có số liệu, trong tháng 11, Sở Xây dựng, Sở Thông tin – Truyền thông chủ trì, lập phần mềm, số hóa dữ liệu để quản lý.

Ngoài ra, Thành phố cũng yêu cầu từ tháng 6/2014 và đã gia hạn thêm nên đơn vị nào chậm báo cáo phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Dữ liệu dự án khu đô thị mới, nhà ở được số hóa
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay