Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, các Sở chuyên ngành tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến giao dịch bất động sản (BĐS) có liên quan đối với các dự án tại khu vực Bán đảo Sơn Trà.bán đảo Sơn Trà

Để phục vụ các hoạt động thanh tra, Đà Nẵng chỉ đạo dừng các giao dịch

BĐS trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Đức Hoàng

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có Văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Cục thuế thành phố; UBND các quận huyện; Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các quận, huyện; Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; các phòng Công chứng số 1,2,3 và các Văn phòng công chứng về việc phục vụ công tác thanh tra.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật đối với các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Nhằm đảm bảo công tác phục vụ các hoạt động thanh tra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết các thủ tục liên quan đến các giao dịch BĐS có liên quan (chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn…) đối với các dự án tại khu vực Bán đảo Sơn Trà đến khi có văn bản thu hồi, hủy bỏ nội dung văn bản này.

Văn bản do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng ký nêu rõ: “Trong phạm vi thẩm quyền được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Cục thuế thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung nêu trên”.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Dừng giao dịch BĐS trên bán đảo Sơn Trà để thanh tra
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay