Duyệt Khung chính sách hỗ trợ tái định cư dự án phát triển đô thị loại vừa năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án “Phát triển các đô thị loại vừa” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Duyệt Khung chính sách hỗ trợ tái định cư dự án phát triển đô thị loại vừa | ảnh 1
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao UBND 3 tỉnh Nghệ An, Hà Nam và Lào Cai phê duyệt các kế hoạch tái định cư và giải phóng mặt bằng cho các dự án thành phần.

* Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt danh mục dự án “Hỗ trợ kỹ thuật Chương trình minh bạch trong hoạt động xây dựng (giai đoạn chuyển tiếp)” (Chương trình sáng kiến CoST) do Cơ quan Phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ.

Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử ODA.

(Theo Chinhphu.vn)