Vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã có Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.882m2 đất thương mại, dịch vụ tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu sang đất ở để thực hiện dự án tháp ven sông.

Theo đó, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố hoặc chuyển hồ sơ có liên quan cho Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố để thực hiện chuyển thông tin và hồ sơ kèm theo sang Cục Thuế thành phố để tính tiền sử dụng đất và phát hành thông báo. Bên cạnh đó, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.Chuyển mục đích sử dụng đất
1.882m2 đất thương mại, dịch vụ tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu,

TP. Đà Nẵng được chuyển sang đất ở

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố được Sở Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; đồng thời, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) theo quy định và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Trước đó, ngày 9/10/2018, Quyết định số 4552/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tháp ven sông tại khu A1-1 thuộc khu dân cư nhà ở, khách sạn, căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ đường 2 Tháng 9 đã được UBND TP. Đà Nẵng ban hành.

Theo quyết định, Công ty TNHH MTV Đầu tư Sun Frontier – chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành xây dựng công trình hỗn hợp trên khu đất có tổng diện tích 3.125,3m2. Cụ thể, công trình có quy mô 2 tầng hầm và 29 tầng nổi, bao gồm các chức năng về căn hộ ở (288 căn hộ), khách sạn, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi, hội thảo, hội nghị,… Được biết, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. 


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Gần 2.000m2 đất thương mại ven sông Hàn được chuyển sang đất ở
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay