Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ kết quả rà soát các dự án bất động sản trên phạm vi toàn quốc. Kết quả rà soát cho thấy, có 3.258 dự án được triển khai tại 61 địa phương, chiếm 81% tổng số dự án, với diện tích đất là 81.565, diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 29.545 ha.

Theo đó, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm có nhiều dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, rà soát các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đang triển khai, các dự án đã giao chủ đầu tư nhưng chưa triển khai và tiến hành phân loại các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án cần tạm dừng, các dự án cần điều chỉnh cơ cấu…

Số dự án cần phải điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp, điều chỉnh quy hoạch tại 52 địa phương là 455 dự án, chiếm 11,2% số lượng dự án. Các dự án này nằm trong cả trong số các dự án được tiếp tục triển khai và trong số các dự án tạm dừng, diện tích đất khoảng 21.087 ha, diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 7.793 ha, trong đó Hà Nội có 285 dự án cần điều chỉnh, Tp.HCM có 33 dự án cần điều chỉnh.

Gần 300 dự án bất động sản phải dừng vì cạn vốn năm 2020 2
Theo báo cáo của 61 tỉnh, thành phố, hiện có 3.258 dự án bất động sản được tiếp tục triển khai

sau rà soát.

Đặc biệt qua rà soát, cơ quan chức năng của 47 địa phương đã thống kê có 287 dự án tạm dừng với diện tích đất 14.819 ha, chiếm 14,5%, diện tích đất xây dựng nhà ở khoảng 4.395 ha. Các dự án tạm dừng chủ yếu là do chủ đầu tư không huy động được thêm nguồn vốn để triển khai tiếp.

Ngoài ra, còn có 470 dự án, với tổng diện tích đất khoảng 6.983 ha là những dự án đã hoàn thành, hoặc chưa có báo cáo, các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo bổ sung.

Cũng theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước hiện có 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, với số lượng căn hộ ban đầu là 31.999 căn hộ xin điều chỉnh thành 40.500 căn hộ, trong đó Hà Nội có 35 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ số lượng căn hộ thương mại điều chỉnh là 19.494 căn hộ, tăng 5.529 căn, Tp.HCM có 20 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu là 11.849 căn hộ, tăng 2.791 căn.

Hiện cả nước cũng có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn, trong đó thành phố Hà Nội đã có 21 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 11.408 căn với tổng mức đầu tư khoảng hơn 9.000 tỷ đồng; Tp.HCM đã có 24 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 14.800 căn với tổng mức đầu tư khoảng 8.800 tỷ đồng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Gần 300 dự án bất động sản phải dừng vì cạn vốn
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay