Vừa qua, tỉnh Hậu Giang đã thống kê kết quả của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, có gần 50% hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân chưa đầy đủ, chưa đúng quy định.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có cuộc họp với ngành TN&MT, lãnh đạo UBND, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, thành phố về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang, từ ngày 1/7/2004 đến ngày 30/4/2013, trên địa bàn tỉnh đã cấp GCNQSDĐ 131.950,96 ha đối với hộ gia đình, cá nhân (đạt tỷ lệ 98,90%/tổng diện tích đất phải cấp giấy); 5.329,91 ha đối với tổ chức (đạt tỷ lệ 99,25%/tổng diện tích đất phải cấp giấy). Phần diện tích còn lại cấp huyện đã chỉ đạo rà soát, đo đạc để tiếp tục xem xét cấp cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ngẫu nhiên gần 1.700 hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân, cơ quan chức năng phát hiện hồ sơ thực hiện chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, có sai sót chiếm tỷ lệ rất cao… gần 50%. Trong đó, chủ yếu sai sót trong lập thủ tục, trình tự; xác định, thực hiện nghĩa vụ tài chính chưa đúng quy định; cấp GCNQSDĐ vượt hạn mức công nhận đất ở; ghi thông tin trên GCNQSDĐ có sai sót và chưa đúng quy định của Bộ TN&MT…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Gần 50% hồ sơ cấp sổ đỏ ở Hậu Giang có sai sót
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay