Tính đến nay tổng diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi được giao đất dịch vụ 7.735,1 ha; tổng nhu cầu đất dịch vụ phải giao là 788,6 ha (đất thương phẩm), với tổng số hộ có nhu cầu đất dịch vụ là 77.543 hộ.




Gần 79.000 hộ dân Hà Nội chờ giao đất dịch vụ năm 2020 2

Ảnh minh họa

Về kết quả giao đất dịch vụ cho các hộ dân trên địa bàn toàn thành phố, từ đầu năm 2013 đến hết tháng 7/2013 mới giao được cho 10.121/78.820 hộ, đạt 12.84%. Có một số quận huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giao đất dịch vụ: huyện Đan Phượng đạt khoảng 90%, huyện Thường Tín đạt khoảng 61%, Phúc Thọ 43%, quận Hà Đông đạt khoảng 21% (dự kiến đến hết năm 2013 giao cho khoảng 6.500 hộ đạt 41% số hộ có nhu cầu). Còn lại các quận, huyện khác đạt rất thấp, thậm chí có một số quận, huyện chưa giao được cho hộ nào như huyện Mê Linh, Từ Liêm, Ba Vì, Quốc Oai, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Thạch Thất,… 

Kết quả giao đất dịch vụ đạt thấp là do một số quận huyện chưa chủ động chỉ đạo quyết liệt đối với công tác giao đất dịch vụ, chưa xác định công tác giao đất dịch vụ, đất ở là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị mình, chưa phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành trong việc thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai. Đối với các khu đất dịch vụ đã có quyết định giao đất thì tiến độ giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ còn chậm, đến nay chưa có quỹ đất dịch vụ đủ điều kiện để giao cho các hộ….


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Gần 79.000 hộ dân Hà Nội chờ giao đất dịch vụ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay