Từ ngày 19/11/2018, UBND Tp.HCM sẽ áp dụng giá cho thuê nhà ở công vụ với mức giá từ 4.254 đồng đến 28.164 đồng/m2 mỗi tháng.Giá cho thuê nhà ở công vụ tại Tp.HCM
Giá cho thuê nhà ở công vụ tại Tp.HCM từ 4.254 đồng đến

28.164 đồng/m2 mỗi tháng

Theo đó, đơn giá 28.164 đồng/m2/tháng được áp dụng với nhà ở công vụ loại chung cư cao tầng tại số 255 đường Trần Hưng Đạo (quận 1); đơn giá 6.062 đồng/m2/tháng áp dụng với nhà ở loại liên kế 1 tầng tại nhà ở công vụ xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ); đơn giá 4.254 đồng/m2/tháng đối với nhà ở loại chung cư thấp tầng tại nhà ở công vụ thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ). Hệ số điều chỉnh đối với nhà ở công vụ theo vị trí tầng cao được quy định từ 0,85 đến 1,2 lần.

Tiền thuê nhà ở công vụ được thu hàng tháng và các cơ quan quản lý vận hành nhà ở công vụ thu trực tiếp từ người sử dụng nhà ở công vụ; quản lý và sử dụng nguồn tiền thu cho thuê nhà ở công vụ để làm cơ sở thanh quyết toán nguồn kinh phí này.

Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM được UBND thành phố giao trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện thống nhất quyết định này trên địa bàn thành phố.


Theo Sài Gòn Giải phóng Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Giá cho thuê nhà ở công vụ tại Tp.HCM cao nhất 28.164 đồng/m2/tháng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay