Giá đất ở tái định cư Khu đô thị mới Tây Bắc cao nhất hơn 3,5 triệu/m2 năm 2020

Văn bản quy định giá đất ở tái định cư hộ chính tại một số khu dân cư thuộc Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (giai đoạn 2), Nguyễn Huy Tưởng…vừa chính thức được UBND TP. Đà Nẵng ban hành.

Theo đó, giá đất trong quy định vừa ban hành căn cứ theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND TP. Đà Nẵng.

Cụ thể: Giá đất tại đường 7,5m MC (4-7,5-3,0)m tại khu tái định cư số 7 thuộc Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (giai đoạn 2) là 1.817.000 đồng/m2. Mức giá này căn cứ theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND.

Giá đất tại đường 5,5m MC (3,0-5,5-3,0)m khu tái định cư số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng là 3.520.000 đồng/m2 căn cứ theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 46/2016/QĐ- UBND.

Giá đất ở tái định cư Khu đô thị mới Tây Bắc cao nhất hơn 3,5 triệu/m2 năm 2020 2
Đà Nẵng vừa ban hành quy định giá đất ở tái định cư tại một số khu

dân cư thuộc khu đô thị mới Tây Bắc. Ảnh minh họa

Ngoài ra, trong văn bản nêu trên, UBND TP. Đà Nẵng cũng quy định hệ số đối với thửa đất đặc biệt và hệ số phân vệt theo chiều sâu. Quy định này được thực hiện theo Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Theo đó, đối với thửa đất tại ngã ba, ngã tư theo quy hoạch, trường hợp thửa đất có phần diện tích khoảng lùi bên hông thì được nhân (x) hệ số 0,5 trên giá trị phần diện tích đất bị lùi.

Sở Tài nguyên – Môi trường được giao nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện thông báo cho các hộ tái định cư được biết về việc làm thủ tục nộp tiền sử dụng đất. Để làm thủ tục này, các hộ dân cần liên hệ trực tiếp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách theo đúng quy định.