Giá đất vùng giáp ranh sẽ gần tương đương nhau năm 2020

Các địa phương cần điều chỉnh giá đất để không xảy ra chênh lệch lớn về giá đất giữa các địa phương tại vùng giáp ranh giữa các huyện, thành phố trong tỉnh và vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố.

Ngày 19-9, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết ngày 14-9, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện theo quy định mới về giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo Nghị định 69/2009.

Đối với vùng giáp ranh giữa các huyện, thành phố trong tỉnh và vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố, khi xây dựng bảng giá đất hằng năm, các địa phương cần điều chỉnh giá đất để không xảy ra chênh lệch lớn về giá đất giữa các địa phương do có thể làm phát sinh khiếu kiện, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Các địa phương hoàn thiện hệ thống tổ chức phát triển quỹ đất, bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất để các tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ. Trong kế hoạch năm 2010, UBND các tỉnh, thành phố phải dành từ 30% đến 50% nguồn thu hằng năm từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất để lập quỹ phát triển đất.

 

Theo PL TPHCM