Cùng với hàng loạt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13 của Chính phủ đã được đưa ra, hiện Quảng Ninh đang nghiên cứu xem xét tiếp một giải pháp đó là gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các doanh nghiệp là các chủ đầu tư dự án trên địa bàn.

Đây tiếp tục được xác định là một giải pháp tài chính hữu hiệu nữa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay.

Gia hạn nộp tiền SDĐ cho nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ninh | ảnh 1
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hùng Thắng (TP Hạ Long) của Công ty TNHH BIM là một trong những dự án sẽ được xem xét gia hạn nộp tiền sử dụng đất.

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện rất nhiều các dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư. Các dự án này đã góp phần tích cực trong việc mở mang hệ thống đô thị trên địa bàn, tạo thêm nhiều quỹ đất phục vụ cho nhu cầu sử dụng của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện của các dự án này, tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện về lợi thế vị trí, thời điểm xác định và quyết định giá thu tiền sử dụng đất khi còn ở mức thấp hơn rất nhiều lần so với thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ kịp thời. Chính vì vậy nhiều dự án đã huy động được sự tham gia góp vốn hoặc chuyển nhượng được cho khách hàng để thu hồi vốn.

Tuy nhiên, có những dự án trong quá trình triển khai do gặp phải khó khăn khách quan về vướng mắc mặt bằng, vị trí địa lý kém lợi thế, dự án hình thành vào thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng, cung cầu gần như cân bằng nên việc chuyển nhượng hoặc huy động tham gia góp vốn gặp nhiều khó khăn. Có những dự án trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh quy hoạch nên bị chậm tiến độ hoàn thành, mất cơ hội nắm bắt thị trường khi đang sôi động. Chính vì những khó khăn này nên theo thống kê của cơ quan chức năng tính đến nay trên địa bàn tỉnh còn 22 doanh nghiệp là chủ đầu tư của 29 dự án chưa nộp hoặc chưa nộp đủ tiền sử dụng đất với tổng số tiền còn phải nộp là 794,5 tỷ đồng.

Thực hiện một trong những nhóm giải pháp của Nghị quyết 13 về gia hạn tối đa 12 tháng thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính, UBND tỉnh đã giao các ngành liên quan nghiên cứu, xem xét tham mưu tỉnh việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các doanh nghiệp là các chủ dự án trên địa bàn để quyết định thời gian gia hạn cụ thể cho từng dự án, nhóm dự án sau khi báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp.

Sau khi rà soát liên ngành (Tài chính, Thuế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường) thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn nộp tiền sử dụng đất trong thời gian 9 tháng cho trên 10 chủ đầu tư dự án được xác định khó khăn về tài chính do những nguyên nhân khách quan gặp phải trong quá trình triển khai như vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vị trí địa lý kém lợi thế.

Những dự án được xem xét gia hạn nộp tiền đất phải hoàn thành cơ bản hạng mục công trình theo thiết kế nhưng chưa chuyển nhượng được, chưa hoặc huy động vốn góp được ít, dự án trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh quy hoạch, doanh nghiệp chưa được ngân sách nhà nước thanh toán phần quỹ đất nhà nước trưng dụng hoặc giá trị công trình đối ứng.

Xác định đã hỗ trợ phải trúng, đúng đối tượng vừa đảm bảo sự công bằng, vừa hài hoà lợi ích thu ngân sách tỉnh và sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy cũng trên cơ sở xem xét liên ngành đề nghị UBND tỉnh không gian hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất đối với trên 10 dự án đã được xác định là mức độ khó khăn về tài chính không ảnh hưởng lớn đến việc nộp tiền sử dụng đất của dự án. Các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư dự án thuộc diện này khẩn trương nộp hết số tiền còn phải nộp trên 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Liên ngành đã nghiên cứu xem xét rất kỹ lưỡng, đã cân nhắc tính toán yếu tố tác động cả nguyên nhân khách quan và chủ quan đến quá trình triển khai của những dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị phải nộp tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh để có đề xuất, tham mưu với UBND tỉnh.

Từ trước đến nay tỉnh đã có rất nhiều ưu đãi đối với các chủ đầu tư dự án thuộc diện này, nhất là thời điểm xác định và quyết định giá thu tiền sử dụng đất ở mức rất thấp, vì vậy không có lý do gì những dự án ở vào vị trí khá đắc địa, không vướng mắc về mặt bằng, đã chuyển nhượng cơ bản hết lại được xem xét đề nghị gia hạn chậm nộp tiền sử dụng đất.

Theo Nghị quyết 13 thì thời gian gia hạn tối đa là 12 tháng, tuy nhiên, xác định thu tiền sử dụng đất từ các dự án dạng này là một trong những nguồn thu lớn của tỉnh, nếu kéo dài sang đến năm sau sẽ có những tác động tới thu ngân sách địa phương, ảnh hưởng đến các nhiệm vụ phải chi khác của tỉnh. Chính vì thế liên ngành thống nhất đề nghị UBND tỉnh xem xét gia hạn trong thời gian 9 tháng. Đây cũng đã là sự cố gắng rất lớn, trợ lực của tỉnh đối với doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Cùng với hàng loạt các biện pháp tháo gỡ khó khăn đang được tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, việc được gia hạn thời gian nộp tiền sử dụng đất thêm 9 tháng chắc chắn sẽ có công dụng hữu hiệu cho các doanh nghiệp đang tham gia thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn.

Hồ sơ đề nghị được gia hạn nộp tiền sử dụng đất:

Là tổ chức kinh tế có tên trong danh sách được gia hạn nộp tiền sử dụng đất do UBND tỉnh phê duyệt có văn bản đề nghị, trong đó báo cáo rõ những nội dung khó khăn về tài chính gửi đến Sở Tài chính kèm theo hồ sơ gồm:

– Quyết định giao đất để đầu tư thực hiện dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp của cơ quan có thẩm quyền.

– Thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền phạt chậm nộp (nếu có) của cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền.

– Những tài liệu báo cáo giải trình về khó khăn tài chính của doanh nghiệp.

(Theo Báo Quảng Ninh)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Gia hạn nộp tiền SDĐ cho nhiều doanh nghiệp tại Quảng Ninh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay