Gia hạn thi công dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông năm 2020

Văn phòng UBND TP. Hà Nội đã có văn bản số 4808/VP-XDGT ngày 20/7 về vấn đề gia hạn giấy phép thi công, đẩy nhanh tiến độ đào tạo, tuyển dụng nhân sự khai thác, vận hành, quản lý tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, Cát Linh – Hà Đông.

Về việc gia hạn thi công, UBND thành phố đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý Dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) gửi đầy đủ, kịp thời tài liệu, hồ sơ có liên quan tới Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để tiến hành xem xét, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ thi công dự án.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội giao Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Tân trực tiếp phụ trách việc gia hạn giấy phép thi công và cấp giấy phép thi công cho dự án.dự án giao thông
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

Liên quan tới dự án này, về việc đào tạo, tuyển dụng nhân sự khai thác, vận hành và quản lý, UBND thành phố giao Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải, Sở Nội vụ, Ban QLDA đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) đẩy nhanh tiến độ đào tạo, tuyển dụng nhân sự theo đúng quy định; báo cáo, đề xuất UBND TP. Hà Nội trong tháng 7/2015.

Vừa qua, Chính phủ đã đồng ý vay bổ sung 250,62 triệu USD vốn tín dụng ưu đãi của Trung Quốc cho dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông để bố trí cho phần lớn tổng vốn đầu tư tăng thêm của công trình, phần còn lại sẽ lấy từ vốn đối ứng của Việt Nam. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng chấp thuận điều chỉnh thời gian triển khai dự án để tuyến đường đi vào khai thác thương mại trong năm 2016.

Về việc vay bổ sung thêm vốn ưu đãi dành cho dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông, đầu năm 2014, công trình được các bên liên quan đề xuất điều chỉnh tổng vốn đầu tư từ 522,86 triệu USD lên tới 868,04 triệu (so với tổng mức đầu tư ban đầu, tăng 315,18 triệu USD) do liên quan tới hàng loạt những hạng mục về giá hạng mục đoàn tàu, thiết bị nhập khẩu; giá hợp đồng tư vấn giám sát thi công vì kéo dài thời gian thực hiện; giá hợp đồng EPC, chi phí vận chuyển dầm…