Đó là nhận định của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch TP Hà Nội trong cuộc họp về công tác phát triển nhà ở và quản lý thị trường BĐS vừa qua.

Sau khi nghe ý kiến, đánh giá của các sở, ngành liên quan, Phó chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã có đáng giá, kết luận và chỉ đạo triển khai các giải pháp. Theo Phó chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Hà Nội những năm qua đã có những bước phát triển quan trọng về lĩnh vực nhà ở, thị trường BĐS. Nhiều KĐT mới, hạ tầng xã hội được hình thành làm thay đổi diện mạo cho TP.

Tuy nhiên, thị trường BĐS, và quản lý nhà ở vẫn còn có nhiều bất cập. Giá bất động sản diễn biến phức tạp và vẫn ở mức cao so với thu nhập của đại đa số người dân; Thị trường thiếu những căn hộ quy mô vừa và nhỏ, thiếu loại hình nhà ở cho thuê; Việc huy động nguồn lực phát triển nhà xã hội còn hạn chế…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Do vậy, TP chỉ đạo các sở, ngành cần tập trung triển khai những giải pháp chủ yếu, quan trọng để phát triển thị trường BĐS, quản lý nhà ở. Trong đó, Sở Xây dựng cần sớm trình dự thảo về “quy định quản lý đầu tư xây dựng các dự án nhà ở,khu đô thị mới” trong tháng 7/2014.

Xây dựng quy định về việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà xã hội. Tiếp tục rà soát, thống nhất số liệu thống kê về nhà ở sát với thực tế phục vụ công tác hoạch định chính sách. Tiếp tục rà soát các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới để phân loại dự án nào được triển khai, nhóm dự án cần tạm dừng và nhóm dự án cần điều chỉnh, nhóm dự án phải dừng. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh thực hiện dự án, tổ chức thanh kiểm tra các dự án, xây dựng cơ chế giảm sát các dự án…

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng chỉ đạo sở, ngành liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước đối với các khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Giá nhà ở diễn biến phức tạp và vẫn cao
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay