Giải quyết dịch vụ hành chính công bằng smartphone tại nhà năm 2020

Sáng ngày 9/12, quận Bình Thạnh đã công bố triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dịch vụ công, đô thị mức độ 3.

dịch vụ công trực tuyến
Quận Bình Thạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dịch vụ công

Với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quận Bình Thanh có thể cung cấp cho người dân nhiều dịch vụ hành chính công trực tuyến. Từ đó, giúp người dân được thuận tiện và tiết kiệm thời gian đi lại khi sử dụng dịch vụ hành chính công.

Cụ thể, từ tháng 12/2016, các dịch vụ hành chính công mà người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh được sử dụng gồm: tiếp nhận hồ sơ qua mạng, phát trả kết quả về tận nhà qua bưu điện; tra cứu thông tin quy hoạch qua tin nhắn, kiosk thông tin và website; tra cứu tình trạng hồ sơ qua mạng và qua tin nhắn; lấy số thứ tự nộp hồ sơ qua tin nhắn; đánh giá sự hài lòng của công dân đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính qua website; đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh.

Đặc biệt, người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch của quận Bình Thạnh. Để biết thông tin quy hoạch của một thửa đất bất kì, người dân có thể tra cứu tại kiosk thông tin tại UBND quận, tra cứu qua tin nhắn hoặc website. Người dân có thể nhanh chóng tra cứu khi nhập một số thông tin như: phường, số thửa, số tờ hoặc địa chỉ nhà. Dựa trên cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch, bản đồ số nhà của toàn quận Bình Thạnh, đây là một chức năng quan trọng trong hệ thống thông tin quản lý đô thị mà quận đã triển khai.

Ông Dương Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh cho biết, thay vì phải đi lại nhiều lần như trước, qua website của quận, người dân có thể nộp hồ sơ thuộc các lĩnh vực: xây dựng, kinh doanh và lao động. Sau đó, người dân chỉ cần đến UBND quận 1 lần để nộp hồ sơ bằng giấy và nhận chứng chỉ. Người dân cũng tiết kiệm được thời gian đi lại với dịch vụ phát trả kết quả hồ sơ tận nhà qua đường bưu điệu. Việc thực hiện các dịch vụ hành chính công tại quận Bình Thạnh được thực hiện một cách đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều.