Giảm diện tích KCN Nhơn Trạch 1 để xây nhà ở cho công nhân năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giảm diện tích KCN Nhơn Trạch 1 từ 436,49 ha xuống còn 426,49 ha; phần diện tích còn lại dùng để xây nhà ở cho công nhân.

khu công nghiệp nhơn trạch
Giảm diện tích KCN Nhơn Trạch 1 để xây nhà ở cho công nhân (Ảnh: Internet)

Thủ tướng Chính phủ vừa giao UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo nhà đầu tư bố trí khu đất dùng để xây dựng khu nhà ở cho người lao động cần đảm bảo tách biệt với khu vực các doanh nghiệp trong KCN; tuân thủ pháp luật về quy định đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội; ưu tiên phục vụ người lao động tại KCN Nhơn Trạch 1; đồng thời có phương án kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu nhà ở của công nhân trong giai đoạn 1.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN và các thủ tục đầu tư, xây dựng khu nhà ở cho công nhân phải bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho UBND tỉnh Hòa Bình đầu tư và triển khai thực hiện Dự án đường kết nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 12B đi Quốc lộ 1. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hòa Bình tiến hành triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.