Giảm một nửa thủ tục cấp sổ đỏ từ tháng 8/2014 tại Hà Nội năm 2020

Ngày 19/8, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã xác nhận, từ tháng 8/2014, thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà sẽ giảm một nửa quy trình so với trước đây.

Ông Nghĩa cho biết, theo quy trình cũ, chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở hoặc người có nhu cầu xin cấp sổ đỏ sau khi hoàn thành đủ hồ sơ nộp tại văn phòng đăng ký đất đai (văn phòng) Hà Nội sẽ được đơn vị này thẩm định.

Tiếp đó, sẽ chuyển đến văn phòng các quận, huyện thẩm định lại rồi trình UBND quận, huyện ký cấp sổ đỏ trước khi chuyển trở lại văn phòng Hà Nội để trả người dân. Tuy nhiên, theo quy trình mới, hồ sơ xin cấp sổ đỏ nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký cấp luôn, chứ không phải chuyển về UBND các quận, huyện thẩm định xong mới ký cấp. “Quy trình mới giảm được một nửa thủ tục so với trước đây”, ông Nghĩa khẳng định.Thủ tục cấp sổ đỏ
Giảm một nửa quy trình thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà ở thuộc các dự án phát triển nhà

Theo ông Nghĩa, quy trình mới chỉ 2 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải chuyển thông báo nộp thuế đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Còn nếu hồ sơ thiếu giấy tờ thì phải báo lại sau 1 ngày nhận hồ sơ.

Người dân chỉ phải đến văn phòng 2 lần để làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Lần đầu nộp hồ sơ và một lần vừa nộp thuế, vừa nhận sổ đỏ luôn. Để tiện cho người dân, cơ quan thuế sẽ được bố trí sát với trụ sở văn phòng.

Đáng chú ý, theo ông Nghĩa, các trường hợp xin cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà đã được Văn phòng Hà Nội thẩm định, đã chuyển đến các quận, huyện trước ngày 5/8 vẫn sẽ thực hiện theo quy trình cũ, nhưng hạn cuối ký cấp sổ đỏ là trước ngày 31/8. “Sau ngày 31/8, nếu không giải quyết xong hồ sơ, UBND các quận, huyện phải chuyển trả lại Văn phòng Hà Nội để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp sổ đỏ.

Những trường hợp chủ đầu tư xây vượt tầng, sai phép so với giấy phép xây dựng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người mua nhà vẫn được cấp sỏ đỏ bình thường”, ông Nghĩa nói.