Các hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch và được kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.


Bộ Xây dựng vừa có tờ trình gửi Quốc hội giải trình các nội dung có liên quan đến Luật Xây dựng 2003 sửa đổi theo hướng bảo đảm cho các hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch và được kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.Giấy phép xây dựng sẽ bị "siết" chặt thêm năm 2020 2  


Giấy phép xây dựng sẽ là điều kiện để các chủ đầu tư khởi công công trình. Ảnh: Quang Hưng


Theo tờ trình của Bộ Xây dưng, Luật Xây dựng (2003) đã có quy định cụ thể về cấp phép xây dựng.


Tuy nhiên, những nội dung, yêu cầu trong giấy phép xây dựng còn chưa đủ để đảm bảo kiểm soát việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp, đáp ứng các yêu cầu về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, các yêu cầu về kiến trúc, cảnh quan và bảo đảm chất lượng xây dựng công trình.


Mặt khác, nội dung cấp phép xây dựng theo quy định còn sơ sài và nặng về thủ tục. Những vấn đề cần được xem xét cụ thể khi cấp phép xây dựng như thiết kế đô thị, cảnh quan, quy hoạch xây dựng chi tiết … còn phụ thuộc vào nhận thức chủ quan của người có trách nhiệm giải quyết cấp phép xây dựng.


Các quy định hiện hành về cấp phép xây dựng chưa được phân định rõ giữa các loại công trình xây dựng, giữa nhà ở đô thị với nhà ở nông thôn, do đó điều kiện để cấp phép xây dựng cũng chưa được quy định cụ thể để phù hợp với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ.


Ngoài ra, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định còn đơn giản, chưa cho phép có đủ các thông tin cần thiết làm cơ sở để xem xét, cấp phép xây dựng dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian cấp phép xây dựng.


Góp ý với Dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội yêu cầu Ban soạn thảo rà soát, bổ sung quy định một số điều, khoản cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh tùy tiện khi hướng dẫn, thực hiện pháp luật; nghiên cứu bổ sung các quy định làm rõ trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan như tài nguyên, môi trường, phòng cháy chữa cháy… trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng theo cơ chế hành chính một cửa liên thông hiện đại; cần quy định nguyên tắc riêng về điều kiện, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn, theo công trình, làm rõ quy định cấp giấy phép với từng loại công trình.


Tiếp thu ý kiến góp ý, Trưởng ban soạn thảo Luật Xây dựng 2003 sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, Luật Xây dựng sửa đổi sẽ phân định rõ các loại công trình xây dựng, giữa nhà ở đô thị với nhà ở nông thôn, điều kiện để cấp phép xây dựng cũng sẽ được quy định cụ thể để phù hợp với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ.


Ngoài ra, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định phải có đủ các thông tin cần thiết làm cơ sở để xem xét, cấp phép xây dựng như: chứng nhận đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, năng lực thi công của nhà thầu…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Giấy phép xây dựng sẽ bị “siết” chặt thêm
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay