UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 5894/UBND-QHXDGT gửi các sở, ngành, quận, huyện chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.


Theo đó, với các dự án có sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận giao chủ đầu tư lập và thực hiện dự án hoặc đã được chấp thuận đề xuất dự án, lựa chọn chủ đầu tư, nằm trong phạm vi quy hoạch phân khu đô thị đang nghiên cứu, được tiếp tục triển khai với điều kiện phù hợp đồ án quy hoạch chung, quy định quản lý đồ án quy hoạch chung và định hướng quy hoạch phân khu, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước, thành phố; phù hợp quy hoạch ngành, chuyên ngành liên quan; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Việc triển khai phải có ý kiến thống nhất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc; các cơ quan quản lý quy hoạch ngành, UBND quận, huyện, thị xã nơi có dự án. Trên cơ sở đó, dự án được cập nhật vào quy hoạch phân khu đô thị, chương trình, kế hoạch có liên quan của thành phố.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Gỡ vướng cho dự án chờ quy hoạch phân khu
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay