Gỡ vướng trong việc cấp sổ đỏ khi dồn điền, đổi thửa tại Hà Nội năm 2020

Vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Công văn số 6781/UBND-TNMT, nêu ý kiến về việc sử dụng nguồn kinh phí thanh toán cho khối lượng bản đồ địa chính đo lại và đơn giá áp dụng cho hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi dồn điền, đổi thửa thuộc Dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” (Vlap).


Gỡ vướng trong việc cấp sổ đỏ khi dồn điền, đổi thửa tại Hà Nội năm 2020 2

UBND thành phố cho phép Ban Quản lý Dự án Vlap Hà Nội (Sở Tái nguyên và Môi trường) được áp dụng đơn giá cấp mới  sổ đỏ (ảnh minh họa).

Cụ thể, trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố cho phép các huyện Đan Phượng, Quốc Oai, Ứng Hoà sử dụng nguồn ngân sách huyện theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 6/7/2012 của UBND thành phố để thanh toán khối lượng bản đồ địa chính đã đo đạc và số lượng sổ đỏ đã cấp khi thực hiện Dự án Vlap, nay phải đo đạc lại và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện chính sách dồn điền, đổi thửa thuộc Dự án Vlap.

UBND thành phố cho phép Ban Quản lý Dự án Vlap Hà Nội (Sở Tài nguyên và Môi trường) được áp dụng đơn giá cấp mới sổ đỏ quy định tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 và Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND thành phố để làm đơn giá cấp đổi sổ đỏ tại khu vực dồn điền, đổi thửa thuộc dự án Vlap.