Ngày 15/9 vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP.Hà Nội.đấu giá quyền sử dụng đất
Hà Nội ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND mới được UBND TP.Hà Nội ban hành có quy định, kể từ ngày 25/9, nếu một mảnh đất được đấu giá đến lần 2 mà không có người tham gia đấu giá hoặc chỉ có một người đăng ký đấu giá thì cơ quan tài nguyên và môi trường đề xuất không phải đấu giá quyền sử dụng đất mà sẽ thực hiện việc giao đất, cho thuê đất. Trường hợp này, giá thực hiện giao đất, cho thuê đất được xác định là giá khởi điểm của phiên đấu giá lần 2.

Quyết định 71/2014 quy định về thẩm quyền chỉ định đấu giá đất như sau: Đối với các trường hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua; thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; dự án sử dụng đất thương mại và dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; giao đất, cho thuê đất khi Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; giao đất ở tại đô thị, nông thôn (đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất có diện tích trên 5.000m2 đất) thì thẩm quyền sẽ thuộc về UBND TP.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay