Theo quy định mới của TP Hà Nội, kinh phí bảo trì nhà chung cư được sử dụng để bảo trì phần diện tích sử dụng chung và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà thuộc phạm vi quản lý của tòa nhà chung cư nhằm duy trì chất lượng của tòa nhà.


Hà Nội ban hành quy định mới về quản lý nguồn kinh phí bảo trì chung cư năm 2020 2
Việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch; phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở do Nhà nước và TP ban hành.

Nguồn kinh phí bảo trì của tòa nhà chung cư nào thì được sử dụng để thực hiện bảo trì cho tòa nhà chung cư đó.

Trên đây là nội dung Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 24/6/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn TP Hà Nội

Quy chế này áp dụng với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, khai thác và sử dụng nhà chung cư được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để bán cho các đối tượng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.

Bên cạnh đó, TP cũng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo trì khi được ban Quản trị tòa nhà hoặc doanh nghiệp quản lý, vận hành nhà chung cư yêu cầu.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội ban hành quy định mới về quản lý nguồn kinh phí bảo trì chung cư
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay