Nhằm đảm bảo chỉ tiêu đấu giá quyền sử dụng đất năm 2013, thành phố Hà Nội đang tập trung hoàn thiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất để sớm tổ chức đấu giá theo quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định pháp luật từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc về thủ tục quy hoạch, đầu tư, đất đai cho các quận, huyện; xây dựng giá khởi điểm phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường tại khu vực, đảm bảo việc tổ chức đấu giá thành công. Trước mắt, phải khẩn trương đấu giá hết các dự án quy mô từ 5.000 m2 trở lên, đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật. 

Hà Nội chỉ đạo khẩn trương đấu giá hết các dự án quy mô từ 5.000 m2 trở lên năm 2020 2

Các dự án mới chỉ bố trí vốn cho các địa bàn xây dựng nông thôn mới và địa bàn có khả năng đấu giá quyền sử dụng đất. Đối với những dự án đầu tư đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí vốn thực hiện dự án tại các quận, huyện ven đô được chuyển từ hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất để tăng nhanh nguồn thu ngân sách, giảm áp lực bố trí vốn đầu tư hạ tầng khu đất đấu giá. 

Thành phố yêu cầu các sở, ngành có liên quan phân loại dự án chậm triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng để đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với từng loại. Các dự án có đủ điều kiện thì hướng dẫn, tháo gỡ, đôn đốc đơn vị thực hiện. 

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng cần tổ chức rà soát các dự án đã được giao chủ đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng các chủ đầu tư không thực hiện theo tiến độ, chủ động thanh tra, kiểm tra và làm các thủ tục thu hồi việc giao chủ đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư đối với những vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư các dự án đấu giá đất xen kẹt, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, kém hiệu quả, không đấu giá được, dẫn đến để đất hoang hóa, tồn đọng vốn đầu tư. 


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội chỉ đạo khẩn trương đấu giá hết các dự án quy mô từ 5.000 m2 trở lên
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay