Ngòai 40 dự án đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại thì Hà Nội còn 19 dự án xin điều chỉnh từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nữa.

Hà Nội còn 19 dự án xin điều chỉnh từ NƠTM sang NƠXH năm 2020 2

Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố đã có 40 dự án nộp hồ sơ xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại và chuyển đổi các dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

Cụ thể, trong số 15 dự án chuyển đổi mục đích nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, UBND Hà Nội đã ra quyết định cho phép chuyển đổi 3 dự án; chấp thuận về chủ trương cho phép chuyển đổi 6 dự án; còn 6 dự án đang xem xét.

25 dự án xin điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại, UBND thành phố đã chấp thuận cho 10 dự án; đã có kết luận với 3 dự án không thuộc đối tượng được chuyển đổi; đồng thời đang xem xét với 13 dự án còn lại.

Thành phố hiện đang tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại dự án bất động sản (tạm dừng, điều chỉnh cơ cấu, loại hình); Rà soát, tổng hợp quỹ nhà 30%, 50% của các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn hoàn thành trong năm 2013 và các năm 2014, 2015 để mua lại sử dụng làm quỹ nhà tái định cư.

Như vậy, các dự án dần điều chỉnh từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu mua nhà của người dân và cũng là cách để bán các căn hộ của nhiều chủ đầu tư.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội còn 19 dự án xin điều chỉnh từ NƠTM sang NƠXH
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay