Hà Nội còn gần 200 trường hợp nhà siêu mỏng năm 2020

Thời gian qua, Sở Xây dựng Hà Nội cùng với các cơ quan chức năng đã tích cực xử lý những công trình vi phạm trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn tồn đọng 192/597 công trình nhà siêu mỏng, siêu méo.

Hà Nội còn gần 200 trường hợp nhà siêu mỏng năm 2020 2

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, năm 2013, toàn thành phố có 10.088 công trình xây dựng, trong đó 8.694 công trình có phép và được miễn phép xây dựng. 

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm 1.391 công trình, trong đó 799 công trình không phép, 186 công trình sai phép, còn lại là các vi phạm khác; ra quyết định đình chỉ 890 trường hợp và cưỡng chế xử lý 364 trường hợp. 

Đối với các trường hợp bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tồn đọng (xử lý theo Quyết định 2694/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 18-6-2012), đến nay các quận, huyện, thị xã còn tồn tại 2/527 trường hợp. Trong khi đó, với công trình siêu mỏng, siêu méo (xử lý theo Chỉ thị 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 4/10/2012) vẫn còn 192/597 trường hợp.