Hà Nội công khai thêm 13 đơn vị nợ tiền thuê đất năm 2020

Cục Thuế Hà Nội đã đưa thêm vào danh sách 13 đơn vị nợ tiền thuê đất với tổng số tiền nợ trên 28.4 tỷ đồng. Đây là đợt công khai thứ 11 kể từ đầu năm đến nay.

Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội tiếp tục công khai đợt 11 năm 2016 danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150.304 triệu đồng.

Trong đó có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí 121.938 triệu đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 28.365 triệu đồng.

Trong số 13 đơn vị nợ tiền thuê đất, đứng đầu danh sách nợ tiền thuê đất là Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội có địa chỉ tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, với số nợ trên 10.7 tỷ đồng. Một số đơn vị cũng có số nợ thuế lớn khác là Công ty Cổ phần Lâm sản Forprodex (phường Thanh Liệt, quận Hoàng Mai) có số nợ trên 6.1 tỷ đồng.

đơn vị nợ tiền thuê đất.

Danh sách đăng công khai đợt 11 năm 2016 – 13 đơn vị nợ tiền thuê đất

Cục thuế thành phố Hà Nội xác định, công tác quản lý nợ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn.

Theo đó, ngày 29/04/2016, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền nợ thuế đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là: 9.964 tỷ đồng.

Đại đa số doanh nghiệp đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế thành phố Hà Nội đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế.

Trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế thành phố Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1.413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.400.660 triệu đồng. Kết quả sau công khai, đã có 697/1.413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là 385.041 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.