Hà Nội đẩy nhanh việc thu tiền bán nhà tái định cư năm 2020

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa có ý kiến về việc quản lý kinh phí thu từ tiền bán nhà tái định cư của thành phố.

Hà Nội đẩy nhanh việc thu tiền bán nhà tái định cư năm 2020 2

Theo đó, để quản lý chặt chẽ, đúng quy định của nhà nước, bảo đảm sử dụng hiệu quả kinh phí thu từ việc bán nhà ở tái định cư để tái đầu tư tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư phục vụ di dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội thành lập tổ công tác của thành phố kiểm tra, rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư nhận quỹ nhà tái định cư của thành phố để phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án thực hiện thanh quyết toán quỹ nhà ở đã sử dụng; có biện pháp thu hồi số tiền bán nhà tái định cư mà các chủ đầu tư còn nợ đọng về ngân sách thành phố để bố trí cho các dự án xây dựng nhà tái định cư, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/6/2014.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, thông báo và đôn đốc các chủ đầu tư còn nợ đọng tiền, các hộ gia đình đã nhận nhà, sử dụng nhà nhưng chưa nộp tiền mua nhà tái định cư tổ chức thu và nộp vào ngân sách thành phố.

Các chủ đầu tư dự án nhận quỹ nhà ở tái định cư của thành phố để sử dụng công tác giải phóng mặt bằng của dự án phải chủ động thực hiện thanh quyết toán số tiền mua nhà tái định cư của dự án đã bố trí cho các hộ dân vào ở; hoàn trả số tiền bán nhà tái định cư còn nợ đọng về ngân sách thành phố.

Đồng thời Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đôn đốc các hộ gia đình đã nhận tiền, nhận nhà tái định cư nộp tiền mua nhà về Kho bạc Nhà nước thành phố theo quy định…