Hà Nội đề xuất cho 2 nhà đầu tư trong nước làm đường sắt đô thị năm 2020

UBND TP. Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng cho phép Tập đoàn Vingroup và Công ty CP Tập đoàn T&T tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 3 tuyến đường sắt đô thị.

UBND TP. Hà Nội cho biết, sau khi kêu gọi các nhà đầu tư tham gia làm các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, dù có nhiều nhà đầu tư quan tâm nhưng đến nay mới chỉ có Vingroup và Tập đoàn T&T đăng ký làm thủ tục đề xuất dự án.

Hai đơn vị này đều đề xuất thực hiện dự án theo hình thức BT. Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư đoạn tuyến số 4 (Mê Linh – Sài Đồng – Liên Hà) với chiều dài 54km. Vingroup đề xuất 2 đoạn tuyến: tuyến số 2 (đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình) với chiều dài 5,9km; tuyến số 5 (đoạn Văn Cao – Hòa Lạc) với chiều dài 38,4km (gồm đoạn 1 dài 15km từ Văn Cao – đường Vành đai 4; đoạn 2 dài 23,4km từ Vành đai 4 – Hòa Lạc).

Đặc biệt, hai nhà đầu tư cho biết, nếu được nghiên cứu đề xuất dự án, doanh nghiệp sẽ tự ứng vốn triển khai, không yêu cầu được bồi hoàn kinh phí, sẵn sàng bàn giao lại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và toàn bộ hồ sơ dự án cho thành phố và đơn vị được chọn.

đường sắt đô thị
Hà Nội kiến nghị cho 2 nhà đầu tư làm 3 tuyến đường sắt đô thị

Nếu được chọn là nhà đầu tư chính thức, các nhà đầu tư này sẽ được hạch toán chi phí vào chi phí dự án.

UBND TP. Hà Nội đánh giá, Vingroup và Tập đoàn T&T đều có năng lực tài chính, năng lực quản trị tốt, đã thực hiện các dự án nhóm A; đồng thời là các nhà đầu tư trong nước, phù hợp với Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Thủ tướng.

Ban Thường vụ Thành ủy đã nhất trí về chủ trương cho phép hai nhà đầu tư này lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đoạn tuyến đường sắt đô thị Hà Nội ưu tiên giai đoạn đến năm 2025.


Theo quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Thủ tướng đã phê duyệt, 10 tuyến đường mới sẽ được xây dựng với tổng chiều dài 417,8km, trong đó có 75,5km đi ngầm và 342,2km cầu cạn và cầu cạn kết hợp đi bằng.