Hà Nội điều chỉnh kế hoạch vốn 30 dự án của Quỹ Phát triển đất TP năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng vốn của Quỹ Phát triển đất TP năm 2014. Theo đó, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 17 dự án với tổng kinh phí 117,4 tỷ đồng và điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 13 dự án với tổng kinh phí 117,4 tỷ đồng.

Kế hoạch ứng vốn của 30 dự án bị điều chỉnh
Kế hoạch ứng vốn của 30 dự án bị điều chỉnh. Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của 12 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư và nhà ở tái định cư 69,4 tỷ đồng; 5 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tái định cư và nhà ở tái định cư được điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 48,57 tỷ đồng; bổ sung kế hoạch vốn 1 dự án mới (là dự án xây dựng nhà ở cao tầng và các công trình phụ trợ khu di dân Đồng Tàu giai đoạn I; thanh toán khối lượng nợ nhà đầu tư để nhận bàn giao 64 căn hộ nhà N4 trong năm 2014) là 6 tỷ đồng.

Đồng thời điều chỉnh tăng kế hoạch vốn của 4 dự án GPMB tạo quỹ đất sạch đã có phương án GPMB được phê duyệt với số vốn tăng 21,830 tỷ đồng; điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 5 dự án GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất 48 tỷ đồng; điều chỉnh tăng kế hoạch vốn cho 3 dự án GPMB và xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất 41 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được UBND TP giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí hoàn trả Quỹ Phát triển đất TP số vốn đã ứng trong dự toán năm 2015.

Quỹ Phát triển đất TP có trách nhiệm hướng dẫn các chủ đầu tư trình tự, thủ tục ứng vốn, thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn theo quy định, bảo đảm đáp ứng kịp thời tiến độ của dự án.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ triển khai, chịu trách nhiệm về khối lượng thực hiện và chấp hành thủ tục ứng vốn, thanh toán vốn ứng theo quy định.