Ban hành Quyết định số 5635/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội vừa điều chỉnh lại một số nội dung tại Quyết định 3405/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 về việc cho thuê 4.584m2 đất tại Long Biên.đất cho thuê
Hà Nội điều chỉnh việc cho thuê 4.584m2 đất tại Long Biên

Theo đó, TP. Hà Nội đã quyết định điều chỉnh, bổ sung thời hạn thuê đất ghi tại Khoản 2 Điều Quyết định số 3405/QĐ-UBND (về việc thu hồi 4.584m2 đất tại tổ 1 phường Bồ Đề, quận Long Biên được quản lý bởi UBND phường Bồ Đề; cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Láng thuê làm bãi tập kết vật liệu xây dựng). Cũng theo quyết định, thời hạn thuê đất là hằng năm; hình thức sử dụng đất là nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.

Cũng theo quyết định, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoa Láng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão. Đồng thời, để đảm bảo không gian thoát lũ sông Hồng, công ty không được hoạt động trong mùa lũ (từ 15/6 đến 15/10 hàng năm); trong mùa lũ mỗi năm, để đảm bảo an toàn, phải di chuyển toàn bộ vật tư, thiết bị, vật liệu máy móc ra khỏi khu vực bãi sông. Ngoài ra, cần thanh thải các vật cản, tránh làm cản trở đến việc thoát lũ và ổn định của bờ, bãi sông.


Theo Thời báo ngân hàng


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội điều chỉnh thời hạn cho thuê 4.584m2 đất tại Long Biên
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay