Hà Nội gặp khó khăn trong công tác cấp sổ đỏ cho tổ chức năm 2020

Để thực hiện Luật Đất đai 2013, TP. Hà Nội đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) cho những tổ chức sử dụng đất trên địa bàn.

Song, từ thực tế triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc, khó khăn dẫn tới tiến độ thực hiện còn chậm. Tính đến nay, trên địa bàn TP. Hà Nội mới cấp được 10.547 sổ đỏ trên tổng số 19.247 mảnh đất đã sử dụng từ trước (đạt 55%) với tổng diện tích 16.801 ha (tỷ lệ theo diện tích đạt được 63 %).

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, đối với những tổ chức kinh tế, vì số liệu các đơn vị kê khai không đúng, không chính xác với thực tế nên khó khăn cho việc lập hồ sơ, nhiều trường hợp xảy ra tranh chấp nên không lập được hồ sơ; không tiến hành các thủ tục theo quy định như thỏa thuận chỉ giới đường đỏ, quy hoạch kiến trúc.

Thêm nữa, nhiều đơn vị sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đê, điện, đường, di tích lịch sử văn hóa, công trình quốc phòng, an ninh hoặc không bảo đảm môi trường và không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị nên cần phải làm thủ tục thỏa thuận với những cơ quan quản lý chuyên ngành. Do đó, khi chưa xử lý xong, thành phố chưa thể cấp giấy chứng nhận được.cấp sổ đỏ
Khu đô thị mới và khu dân cư ở Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lâm/TTXVN

Công tác xử lý, sắp xếp lại cơ sở nhà đất của các cơ quan Nhà nước, tổ chức hành chính sự nghiệp, chính trị – xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân còn chậm, nhất là những đơn vị thuộc Trung ương làm ảnh hưởng tới tiến độ chung.

Bên cạnh đó, một số tổ chức sử dụng đất sai mục đích, tự chuyển đổi công năng nhà hoặc chuyển đổi mục đích sang làm đất ở sau ngày 27/11/1992 nên khó thực hiện việc di dời các cá nhân, hộ gia đình khỏi khuôn viên đất.

Trong thời gian tới, cùng với việc thông báo công khai trên phương tiện truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức được giao đất, thuê đất có trách nhiệm kê khai cấp sổ đỏ, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính thành phố; đồng thời, đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính thống nhất theo đúng tiêu chuẩn quy phạm hiện hành và sử dụng ngay những sản phẩm đã nghiệm thu để phục vụ công tác kê khai, cấp sổ đỏ.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tập trung hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai trên toàn địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội và tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp sổ đỏ cho những tổ chức.

Để đẩy nhanh tiến độ, trước mắt, TP. Hà Nội sẽ tổ chức cấp sổ đỏ cho các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, cơ quan Nhà nước,… theo hiện trạng mà không chờ quy hoạch phân khu và kết quả sắp xếp theo quy định tại Quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.