UBND TP.Hà Nội vừa đồng ý nội dung đề xuất của Sở Xây dựng cho phép các chủ đầu tư xây dựng dự án nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn TP thực hiện tiếp nhận hồ sơ mua nhà.

Theo đó, đối tượng được xem xét mua nhà ở thu nhập thấp tại các dự án gồm các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại các quận, phường. Mỗi hộ gia đình thuộc đối tượng này chỉ được lập hồ sơ mua nhà 1 lần.

Các hộ gia đình khi đăng ký thuê, mua nhà ở thu nhập thấp phải được chính quyền địa phương xác nhận rõ về tình trạng nhà ở là chưa có nhà, hoặc đã có nhà nhưng diện tích ở bình quân dưới 5m²/người và chỉ được xác nhận 1 lần duy nhất cho mỗi hộ gia đình đăng ký. Việc chấm điểm ưu tiên cho các hộ gia đình mua nhà ở thu nhập thấp sẽ được thực hiện theo thang điểm 10 do UBND TP quy định.

Các đối tượng là cán bộ hưởng lương từ ngân sách, lao động thuộc doanh nghiệp sẽ được ưu tiên theo thứ tự như sau: cán bộ hưởng lương từ ngân sách 1 điểm; lao động thuộc doanh nghiệp nhà nước 0,5 điểm.


Theo Báo Pháp luật & Xã hội


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội giải quyết việc mua, thuê nhà ở thu nhập thấp
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay