Nhằm xử lý vướng mắc trong đấu giá đất và giao đất dịch vụ cho các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã đồng ý chủ trương ủy quyền, phân cấp cho UBND huyện căn cứ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, lập quy hoạch chi tiết các khu đất đấu giá quyền sử dụng, giao đất dịch vụ.

Đối với các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt, nếu đã có hạ tầng thì sử dụng để đấu giá, giao đất dịch vụ; nếu chưa có hạ tầng thì đề xuất cụ thể, bảo đảm phù hợp quy hoạch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đối với các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt, nếu đã có hạ tầng thì sử dụng để đấu giá, giao đất dịch vụ; nếu chưa có hạ tầng thì đề xuất cụ thể, bảo đảm phù hợp quy hoạch và đồng bộ khớp nối hạ tầng. UBND cấp huyện có thể cân đối quỹ đất, điều chuyển giữa các mục đích đấu giá, giao đất dịch vụ, tái định cư, ưu tiên cho giao đất dịch vụ trước, để báo cáo UBND thành phố chấp thuận. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện khẩn trương thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 34 dự án đã đủ điều kiện; giao Sở Tài chính, Cục Thuế thu hồi nợ đọng, nợ quá hạn của các đơn vị thắng đấu giá sử dụng đất năm 2013.

Hiện, mới có 6/19 địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đạt 23% kế hoạch; trong khi đó, nợ quá hạn phải thu năm 2013 là 1.072 tỷ đồng (trong đó, 113 tỷ đồng nợ quá hạn). Việc giao đất dịch vụ cho các hộ dân cũng mới đạt 19% nhu cầu do nhiều nguyên nhân.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội giao các địa phương lập quy hoạch đất đấu giá
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay