Hà Nội kiểm tra dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra quá trình thực hiện và thực trạng quản lý nhà dự án xây dựng nhà ờ cho học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp.dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp
Hà Nội lập Đoàn kiểm tra dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp

Theo đó, Trưởng đoàn kiểm tra là Phó Chánh Thanh tra thành phố; Phó đoàn kiểm tra là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thành viên Đoàn kiểm tra gồm Phó Giám đốc các sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai.

Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân -Tứ Hiệp; đồng thời kiểm tra chất lượng công trình, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc quản lý sử dụng nhà và đánh giá hiệu quả của dự án. Căn cứ kết quả kiểm tra, trên cơ sơ hồ sơ dự án và báo cáo của Sở Xây dựng theo chỉ đạo của UBND thành phố, kiến nghị biện pháp giải quyết phù hợp.

Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra; những thành viên Đoàn kiểm tra chấp hành sự phân công của của Trưởng Đoàn kiểm tra, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/1.