Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo cụ thể, kiên quyết đối với các vi phạm liên quan trong quản lý, sử dụng đất tại huyện Từ Liêm và Mê Linh.

Tại dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình II (huyện Từ Liêm) do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý với nội dung kết luận, kiến nghị của thanh tra thành phố tại Kết luận thanh tra số 3459 ngày 31/12/2013 liên quan đến lô đất ký hiệu CC3A,B,C .

Thành phố yêu cầu Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị nghiêm túc kiểm điểm trong việc chấp hành pháp luật đất đai, đầu tư xây dựng và việc chấp hành quy hoạch chi tiết, điều lệ xây dựng tại dự án đã được thành phố phê duyệt.

Hà Nội kiên quyết xử lý vi phạm đất đai ở Từ Liêm, Mê Linh năm 2020 2

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị đã nhận chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật gắn liền với đất tại lô đất ký hiệu CC3A,B,C (Công ty Cổ phần xây dựng công trình Thăng Long 9, Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Tân Quang, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng và thương mại tổng hợp) làm việc với Sở Kế hoạch-Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, trình thành phố chấp thuận cho phép đầu tư dự án theo đúng quy hoạch, làm căn cứ để thực hiện tiếp các thủ tụ về đầu tư, quản lý, sử dụng đất theo quy định.

Thành phố yêu cầu sau 3 tháng, kể từ ngày 1/4, nếu các tổ chức này không thực hiện nội dung chỉ đạo trên hoặc không được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận cho nghiên cứu, lập dự án thì Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lập hồ sơ, trình thành phố quyết định thu hồi đất, giao Trung tâm Giao dịch đất đai và Phát triển quỹ đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) quản lý.

Bên cạnh đó, thành phố cũng giao Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm việc xây dựng công trình trái phép trên ô đất CC3A,B,C; khôi phục và hoàn trả mặt bằng để chuẩn bị thực hiện dự án theo quy hoạch.

Cục Thuế Hà Nội chỉ đạo truy thu tiền thuê đất (tạm tính) đối với các đơn vị theo mức giá thuê đất của thành phố; thời điểm tính tiền thuê đất là thời điểm các đơn vị nhận bàn giao đất từ Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị.

Tại địa bàn huyện Mê Linh, cũng liên quan đến xử lý sau thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp công ích, đất nông nghiệp chưa giao tại các xã Chi Đông, Chu Phan, Tiền Phong, Thạch Đà, Tiến Thịnh, Văn Khê và thị trấn Chi Đông, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đồng ý với kết luận, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 1343/KL- STNMT ngày 11/10/2013.

Thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh bãi bỏ Quyết định số 1343/QĐ-UB ngày 26/9/2003 của Ủy ban Nhân dân huyện giao 49.154m2 đất công ích tại xã Chu Phan cho ông Đỗ Văn Cường; hủy bỏ hợp đồng do Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện ký cho ông Đỗ Văn Cường thuê đất không đúng quy định; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Chu Phan ký hợp đồng cho thuê khu đất này theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Để xảy ra tình trạng sai phạm kéo dài này, thành phố yêu cầu huyện Mê Linh chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm những nội dung kết luận, kiến nghị của Sở, báo cáo thành phố trong tháng 4 tới.

Theo chỉ đạo của thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh phải báo cáo Huyện ủy để tăng cường chỉ đạo các cơ quan trong hệ thống chính trị của huyện về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, quản lý thu chi tài chính đất đai tại các xã, thị trấn trên địa bàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất nông nghiệp khác không giao trên địa bàn các xã còn lại để chấn chỉnh các mặt quản lý nhà nước, xử lý nghiêm sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội kiên quyết xử lý vi phạm đất đai ở Từ Liêm, Mê Linh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay