Vừa qua, Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-SXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố.xử lý vi phạm trong việc sử dụng nhà chung cư
TP. Hà Nội lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc sử dụng

nhà chung cư. Ảnh minh họa: Lao động

Cụ thể, Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố gồm 9 thành viên do ông Cù Quang Anh, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn; ông Trần Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản làm Phó Trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước của các chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, Ban quản trị nhà chung cư trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư; bàn giao và tiếp nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư giữa chủ đầu tư và Ban quản trị; bàn giao và tiếp nhận hồ sơ nhà chung cư giữa chủ đầu tư và Ban quản trị;

Đồng thời, xác định diện tích chung, riêng trong nhà chung cư và việc bàn giao, tiếp nhận phần sở hữu chung, phòng sinh hoạt cộng đồng nhà chung cư giữa chủ đầu tư và Ban quản trị; lấn chiếm không gian xung quanh, lấn chiếm các phần thuộc sở hữu chung; công tác tổ chức quản lý vận hành nhà chung cư; chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung, phần diện tích không phải để ở trong nhà chung cư có mục đích hỗn hợp.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra sẽ xử phạt vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong sử dụng nhà chung cư
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay