Hà Nội nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng đất nông nghiệp năm 2020

Các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý vi phạm về sử dụng đất, đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép.


Theo Công văn số 5395/UBND-TNMT ban hành ngày 29/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất bãi bồi ven sông trên địa bàn thành phố.


 


Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 9993/UBND-NNNT ngày 14/12/2012 và nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản trên.


 

Hà Nội nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 2
Đồng thời, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP về công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/2013 của Chính phủ và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất bãi bồi ven sông trên địa bàn. 


 


Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý vi phạm về sử dụng đất, đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng trái phép.


 


Cũng tai văn bản này, UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Từ Liêm, Gia Lâm, Tây Hồ, Thanh Xuân kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chưa báo cáo kết quả thực hiện Văn bản số 9993/UBND-TNMT ngày 14/12/2012 của UBND TP và tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64 ngày 27/9/1993 của Chính phủ và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất bãi bồi ven sông tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 


 


Các quận, huyện nêu trên khẩn trương thực hiện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/8/2013.