Hà Nội nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ” năm 2020

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc nên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, để đạt được như yêu cầu, vẫn cần sự hợp tác, chấp hành nghiêm túc của các đơn vị, tổ chức.

Xử lý nghiêm trường hợp chậm đăng ký xin cấp giấy chứng nhận

Theo thống kê, đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 7.820/19.274 giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng đất, đạt 40,6% số thửa đủ điều kiện kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận, trong đó, riêng 9 tháng năm 2013 cấp trên 900 giấy chứng nhận. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực lớn của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

Sở đã chủ động thông báo trực tiếp tới từng cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng đất khẩn trương hoàn tất các thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định; tham mưu với UBND TP cho phép cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp, tổ chức sắp xếp lại cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/ QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp “sổ đỏ” năm 2020 2

Căn cứ vào các quy định của pháp luật liên quan, cùng đặc thù của từng loại hình cơ sở nhà đất, Sở đã phổ biến rõ chủ trương, quy định của Nhà nước về lập phương án sắp xếp, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập phương án, sắp xếp lại cơ sở nhà đất và thực hiện thu hồi, điều chuyển, đăng ký biến động nhà đất của đơn vị mình. Một số vướng mắc đã được tập trung tháo gỡ, cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các đơn vị. Tuy nhiên, đến nay, số đơn vị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường không nhiều, chỉ khi có nhu cầu liên quan đến thực hiện quyền của người sử dụng đất như: giao dịch bảo đảm, chuyển nhượng, tách, nhập doanh nghiệp hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất thì mới đến liên hệ để được hướng dẫn và lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trước sự chậm trễ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu và UBND TP ban hành văn bản số 7515/UBND-TNMT ngày 8/10/2013, triển khai một số biện pháp đẩy mạnh việc kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, trong đó chỉ rõ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố chưa có giấy chứng nhận phải thực hiện ngay việc kê khai, đăng ký cấp giấy trước ngày 30-10-2013. Nếu chậm so với quy định, sẽ bị xử phạt theo quy định tại Luật Thủ đô và Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà

Trên địa bàn thành phố hiện có trên 370 dự án phát triển nhà ở, trong đó có 223 dự án đã được thành phố giao đất với trên 200.000 căn hộ chung cư và thấp tầng, đến nay, hơn 30 nghìn căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận trong tổng số 112 nghìn căn đã xây dựng xong, bàn giao cho người mua nhà. Còn lại khoảng 80.000 căn do còn vướng mắc nên chưa cấp giấy. Qua tổng hợp, hiện chỉ có 99 chủ đầu tư có báo cáo cho 186 dự án, trong đó, 50 báo cáo đủ số liệu theo yêu cầu để tổng hợp và một số ít chủ đầu tư có liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để được hướng dẫn lập hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án. 

Trước sự chậm trễ trong công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà của doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà, ngày 16/9/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đôn đốc các chủ đầu tư dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố khẩn trương liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và UBND quận, huyện, thị xã để được hướng dẫn lập hồ sơ và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã đủ điều kiện theo quy định. Những trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc thì báo cáo chi tiết, đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TP xem xét chỉ đạo giải quyết. 

Để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố, thực hiện chỉ đạo của UBND TP và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở để bán, chủ đầu tư dự án phát triển nhà khẩn trương làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà. Những Dự án đã xây dựng xong và người mua nhà ở đã nhận bàn giao nhà mà chủ đầu tư dự án chưa lập hồ sơ để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, người mua nhà có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để được giải quyết theo qui định…