Hà Nội: Phê duyệt giá đất đền bù GPMB đoạn Vĩnh Tuy năm 2020

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND, phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động, thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.​Đền bù giải phóng mặt bằng
Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 1 đường Kim Ngưu là 2,03 lần so với giá

đất ở, tức tương ứng với giá đất ở là 73,08 triệu đồng/m. Ảnh minh họa

Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 2 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,18 lần so với quy định, như vậy tương ứng với giá đất ở là 45,91 triệu đồng/m2.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 3 và vị trí 4 đường Minh Khai (đoạn từ Kim Ngưu đến cuối đường) là 2,09 lần so với giá đất ở quy định, tức tương ứng với giá đất ở là 35,86 triệu đồng/m2.

Còn hệ số điều chỉnh giá đất ở thuộc vị trí 1 đường Kim Ngưu là 2,03 lần so với giá đất ở, tức tương ứng với giá đất ở là 73,08 triệu đồng/m2 .

Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng chịu trách nhiệm về nguồn gốc sử dụng đất, vị trí thửa đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động theo đúng quy định.