Hà Nội rà soát các biệt thự xây dựng trước năm 1954 năm 2020

Bộ Xây dựng vừa có kế hoạch phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện rà soát, điều chỉnh danh mục nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn.

rà soát biệt thự cổ
Dự kiến công tác rà soát, điều chỉnh danh mục

nhà biệt thự sẽ hoàn thành trong tháng 4/2017

Theo Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND thành phố, các biệt thự thuộc diện rà soát nằm trong Danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội sẽ lập Tổ công tác liên ngành để giúp Hội đồng thẩm định thành phố đánh giá, phân loại, lập và đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục biệt thự. Chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND thành phố, Hội Kiến trúc sư thành phố, đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), các sở, ngành có liên quan rà soát, tổng hợp kết quả rà soát biệt thự, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Nội dung rà soát, đề xuất điều chỉnh gồm: tổng hợp các biệt thự xây dựng sau năm 1954, các biệt thự đã biến dạng, không có giá trị về kiến trúc, đã bị phá dỡ hiện là đất trống, đã xây dựng lại, các biệt thự đã GPMB để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, dự án mở đường và các nhà không phải là biệt thự mà thuộc dạng công trình kiến trúc khác có giá trị xây dựng trước năm 1954, thuộc nhà mặt phố để đề xuất điều chỉnh đưa ra khỏi Danh mục nhà biệt thự; Rà soát lại các biệt thự trong Danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự xây trước năm 1954 để xác định đúng nhóm biệt thự (nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3) theo tiêu chí.

Ttính đến năm 2015, trên địa bàn TP. Hà Nội còn 1.565 biệt thự do Pháp để lại. Trong đó, các nhà biệt thự được chia thành 4 nhóm, nhóm 1 có 225 biệt thự, nhóm 2 có 282 biệt thự và nhóm 3 có 646 biệt thự.