UBND TP Hà Nội vừa kiểm tra liên ngành rà soát tình trạng quản lý, triển khai hàng loạt dự án sử dụng quỹ đất 20% trên địa bàn. Theo đó, TP cũng có những hình thức xử lý kèm theo đối với những dự án không đáp ứng đủ yêu cầu.

Hà Nội rà soát loạt dự án sử dụng quỹ đất 20% năm 2020 2

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ rà soát tất cả các dự án thuộc diện phải dành 20% quỹ đất sau giải phóng mặt bằng để làm nhà ở xã hội, không chấp nhận tình trạng cho chủ đầu tư trả bằng tiền. Với các dự án do tỉnh Hà Tây và Vĩnh Phúc, Hoà Bình cấp trước khi nhập vào Hà Nội mà không dành quỹ đất xây nhà xã hội thì đi liền với rà soát và phê duyệt lại cần phải bổ sung ngay quỹ đất xây nhà xã hội vào các dự án này.

TP Hà Nội cũng yêu cầu các sở ngành của TP tăng cường rà soát các dự án, trường hợp nào bỏ hoang, chuyển đổi mục đích không theo quy định sẽ bị thu hồi để giao cho chủ đầu tư khác. Việc làm này của TP Hà Nội sẽ chấn chỉnh tình trạng chậm chễ các chủ đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho quỹ đất xây nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cấp thiết của người dân.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội rà soát loạt dự án sử dụng quỹ đất 20%
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay