Năm 2014, TP đặt mục tiêu cấp tối thiểu 2.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức; cấp khoảng 45.570 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân (trong đó có 40.000 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn TP đã xây dựng xong).

Hà Nội sẽ cấp gần 48.000 "sổ đỏ" vào năm 2014 năm 2020 2

Bên cạnh đó sẽ rà soát, cấp GCN hoặc lập hồ sơ quản lý đối với hơn 144.000 thửa đất còn tồn đọng, vướng mắc chưa đủ điều kiện cấp GCN do các nguyên nhân: có nguồn gốc sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai như lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền, nằm trong hành lang bảo vệ công trình công cộng…; triển khai dự án đo đạc, cắm mốc giới, cấp GCN cho các nông, lâm trường, trạm trại (tổng kinh phí dự án là 83 tỷ đồng); triển khai dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP (tổng kinh phí khoảng 900 tỷ đồng).

 

Tính đến thời điểm này, toàn TP đã cấp được gần 1,25 triệu GCN quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân (đạt 99,6% thửa đất đủ điều kiện). Đối với đất của các tổ chức, TP đã cấp được 8.099/19.247 thửa đất, đạt 42%.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội sẽ cấp gần 48.000 “sổ đỏ” vào năm 2014
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay