Hà Nội tạm dừng cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng năm 2020

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội đã có Thông báo số 247/TB – SXD về việc tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

hoạt động xây dựng. Ảnh minh họa

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Việt Trung cho biết, lý do tạm dừng là do số lượng hồ sơ nhiều, hiện Sở Xây dựng đang tập trung để giải quyết xong toàn bộ các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được tiếp nhận.

Nhằm đảm bảo đủ thời gian giải quyết cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng kể từ ngày 24/8/2016 (gồm cấp đổi, cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại). Những trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng sau thời gian này sẽ được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.