Hà Nội tăng cường quản lý đất công, đất nông nghiệp năm 2020

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với đất công, đất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Đất nông nghiệp và đất công cụ thể bao gồm đất nông nghiệp giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích do UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, đất bãi bồi ven sông, đất chưa sử dụng.Hà Nội tăng cường quản lý đất công, đất nông nghiệp năm 2020 2
Ảnh minh họa

Theo nhận định của UBND TP Hà Nội, đến nay, công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp và đất công của TP đã chuyển biến tích cực, bước đầu có nền nếp, đúng pháp luật. Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đã được nâng cao, người nông dân đã gắn kết chặt chẽ với đất nông nghiệp, tạo điều kiện ổn định định sản xuất, trật tự nông thôn, góp phần quan trọng phát triển KT-XH Thủ đô. Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa, dân cư biến động cơ học dẫn đến tăng nhu cầu về đất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà ở, nhà xưởng, nghĩa trang…) tăng mạnh, dẫn đến việc quản lý, sử dụng có diễn biến phức tạp. Việc lấn chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công, đất nông nghiệp trái pháp luật dưới nhiều hình thức, diễn ra trên nhiều địa bàn, nhất là tại các vùng ven đô, khu vực được quy hoạch phát triển đô thị, phát triển công nghiệp. Nhiều trường hợp vi phạm chưa được chính quyền xã, phường, thị trấn và quận, huyện, thị xã ngăn chặn kịp thời, kiểm tra và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật gây khó khăn cho công tác QLNN về đất đai, quy hoạch phát triển đô thị, ảnh hưởng đến sản xuất, gây bức xúc.

Để tăng cường công tác QLNN đối với đất nông nghiệp, đất công theo đúng mục đích, quy hoạch được duyệt, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi lấn chiếm, mua bán, hủy hoại, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất công trái phép, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường công tác QLNN, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các quy hoạch phân khu được cấp có thẩm qưyền phê duyệt và các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nông nghiệp liên quan. Các Sở, ngành, quận, huyện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh công tác đăng ký biến động và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ sau khi thực hiện xong công tác dồn điền, đổi thửa.

UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở NN&PTNT và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ quy định của Luật Đất đai bổ sung, sửa đổi chủ động nghiên cứu, đề xuất quy định để giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn; lựa chọn các địa phương, khu vực có vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp nghiêm trọng, kéo dài chậm xử lý để thanh tra, làm rõ vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm và để xảy ra vi phạm, đề xuất xử lý theo quy định.

UBND TP giao Sở NN&PTNT tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện kế hoạch dồn điền đổi thửa; Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời và triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND TP về quản lý quỹ đất nông nghiệp trên địa bàn…