Hôm qua (8/7), UBND TP. Hà Nội đã giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổng kiểm tra công tác sử dụng, quản lý nhà tái định cư của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội.nhà tái định cư
TP. Hà Nội sẽ tiến hành tổng kiểm tra nhà tái định cư

Theo đó, quá trình kiểm tra phải làm rõ những vướng mắc, tồn tại trong vận hành, quản lý khu chung cư tái định cư, những công trình nhà ở và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Từ đó đề xuất giải pháp cụ thể (kể cả việc thu hồi quản lý để giao đơn vị khác triển khai), báo cáo UBND thành phố quyết định.

Bên cạnh đó, sẽ kiểm tra, rà soát và thống kê cụ thể số căn hộ tái định cư dùng làm nhà tạm cư phục vụ di chuyển các hộ gia đình để giải phóng mặt bằng thực hiện cải tạo, xây dựng lại những chung cư cũ trên địa bàn; đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể đối với những dự án chậm tiến độ hoặc chưa triển khai xây dựng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội tiến hành tổng kiểm tra nhà tái định cư
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay