Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đến ngày 30/11/2011, số tiền sử dụng đất đã nộp là 1.313.055.294 nghìn đồng, số tiền sử dụng tiền đất nợ còn phải thu là 1.256.973.921 nghìn đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có công văn báo cáo Cục thuế về kết quả thực hiện kết luận Thanh tra số 2351/KL-TTCP ngày 17/9/2012.

Theo đó, có 24 dự án nợ tiền sử dụng đất với số nợ là 2.574.420.304 nghìn đồng. Đến ngày 30/11/2011, số tiền đã nộp đạt 1.313.055.294 nghìn đồng, số tiền còn nợ là 1.256.973.921 nghìn đồng. Trong số tiền nợ, nợ có khả năng thu nhưng thực tế khó thu là 114.078.394 nghìn đồng và nợ chờ xử lý là 1.142.895.527 nghìn đồng.

Về việc thu số tiền còn nợ, kết luận cũng chỉ rõ có 75 dự án nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền 1.880.471.479 nghìn đồng. Số tiền chậm nộp đã được giảm còn 826.500.922 nghìn đồng, do đó 1.053.970.557 nghìn đồng là số tiền chậm nộp phải thu.

Số tiền chậm nộp đã nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến ngày 30/11/2017 là 197.648.734 nghìn đồng. Trong đó, 856.321.823 nghìn đồng là số tiền chậm nộp còn phải thu đến ngày 30/11/2017. Sau khi rà soát, dự kiến, các dự án sẽ tiếp tục giảm số tiền chậm nộp khoảng 455.895.774 nghìn đồng. Số tiền chậm nộp còn phải thu là 400.426.049 nghìn đồng, gồm số tiền chậm nộp cơ quan Thuế đôn đốc thu nộp là 362.402.153 đồng và số tiền chậm nộp còn vướng mắc (sẽ điều chỉnh tiếp sau khi các sở ngành cho ý kiến) là 38.023.896 đồng.tiền sử dụng đất
Nhiều khu đô thị tại Hà Nội đang còn nợ tiền sử dụng đất

Với số tiền chậm nộp phải thu (400.426.049 nghìn đồng/35 dự án), Cục Thuế Hà Nội đã đôn đốc, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm kết luận thanh tra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc tại các dự án như:

Dự án Khu nhà ở kết hợp văn phòng làm việc Ba La được đầu tư bởi Công ty CP xây dựng Vinaconex 21 tại quận Hà Đông. Số tiền chậm nộp tại dự án này là 418.184 nghìn đồng. Khi thực hiện dự án, quy hoạch chi tiết dự án tỷ lệ 1/500 đã được thay đổi, khiến số tiền sử dụng đất phải nộp giảm.

Dự án Khu nhà ở Bắc Hà với số tiền chậm nộp là 7.801.870 nghìn đồng. Dự án được đầu tư bởi Công ty CP xử lý nền móng và xây lắp CONSTREXIM. Vì tiền sử dụng đất đã nộp nhưng chứng từ nộp tiền sử dụng chuyển nhầm cơ quan Thuế (chuyển về cơ quan quản lý thuế của công ty mà không chuyển về cơ quan thuế nơi có đất) nên chủ đầu tư đề nghị xem xét lại tiền chậm nộp.

Với những trường hợp còn vướng mắc, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ báo cáo giải trình; Cục thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Sở ngành liên quan làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để giải quyết hoặc báo cáo cơ quan Nhà nước.

Với những trường hợp chậm nộp với số tiền 362.402.153 đồng (35 lượt dự án) nhưng không vướng mắc, thời gian tới Cục thuế sẽ tiếp tục đôn đốc, cưỡng chế thực hiện theo quy định để thu hồi vào ngân sách Nhà nước.


Theo Báo Xây dựng Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hà Nội tiếp tục thu hồi tiền sử dụng đất còn nợ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay