Hà Nội yêu cầu xử lý triệt để vi phạm tại 42 dự án năm 2020

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu xử lý triệt để những vi phạm tại 42 dự án. Thành phố cũng chỉ đạo phải bổ sung nghĩa vụ tài chính với phần diện tích sai phạm của những dự án tăng mật độ xây dựng.

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu xử lý triệt để những vi phạm của 42 dự án về trật tự xây dựng, quy hoạch kiến trúc và sử dụng đất sau thanh tra. Tuy nhiên, văn bản của UBND TP. Hà Nội không nêu cụ thể danh sách những dự án này.

Lãnh đạo UBND các quận huyện phải chịu trách nhiệm về những tồn tại, yếu kém, hạn chế hoặc phát sinh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch kiến trúc trên địa bàn mà mình quản lý.

Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế lập hồ sơ điều chỉnh quyết định giao đất, đồng thời bổ sung nghĩa vụ tài chính do thay đổi hệ số sử dụng đất, mật độ với phần sai phạm.dự án sai phạm
Hà Nội yêu cầu xử lý triệt để 42 dự án bất động sản

Với phần mắc sai phạm trật tự xây dựng, khi thụ lý, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cần phải được cơ quan quản lý xây dựng cho ý kiến.

Sở QH-KT cần đánh giá lại khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với những dự án điều chỉnh cơ cấu căn hộ khiến dân số cơ học gia tăng. Dù vậy, UBND thành phố cũng nhấn mạnh, Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội và Thanh tra Sở Xây dựng vẫn phải xử lý, xử phạt và khắc phục hậu quả về lĩnh vực phòng cháy.

Riêng 9 dự án mắc sai phạm phức tạp, các quận và một số sở ngành được TP. Hà Nội giao nhiệm vụ làm rõ những nội dung và những biện pháp cần xử lý. Sở TN&MT cần có văn bản báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận 9 dự án mắc sai phạm. Trong đó, cần làm rõ tổng số căn hộ được duyệt theo thiết kế cũng như kết quả đã cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm đánh giá, đề xuất biện pháp xử lý và khắc phục vi phạm của từng dự án.